Povodňový plán obce
589845 Otaslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11474
název Digitální povodňový plán obce Otaslavice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/otaslavice/
příslušný VH úřad Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Otaslavice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Otaslavice
adresa Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice
telefon 725131146

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Prostějov, Odbor životního prostředí
č.j. PVMU 31427/2017 40
datum vydání 22.03.2017
podpis Ing. Martina Cetkovská

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s. p.
č.j. PM006700/2017-419/To
datum vydání 01.03.2017
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3