Povodňový plán obce
589845 Otaslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Stehlíkův rybník Stehlíkův rybník nepojmenovaný (407070002400) 0.175 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Stehlíkův rybník - stavidlo Stehlíkův rybník - stavidlo nepojmenovaný (407070002400) 0.175 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Dolní rybník Dolní rybník nepojmenovaný (407070002600) 0.131 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Srážkoměr LG Otaslavice 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Silniční most u č.p 4 nekapacitní most pro Q100 na silnici lll/37745 Brodečka 13.360 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Most u č.p 333 nekapacitní most u č.p 333 pro Q100 Brodečka 13.620 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Most u č.p 86 nekapacitní most u č.p 86 pro Q20 Brodečka 12.740 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Lávka u č.p 556 nekapacitní lavka pro Q100 u č.p 556 Brodečka 13.003 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2015 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Lávka u č.p. 155 nekapacitní lavka pro Q100 u č.p 155 Brodečka 13.463 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Lávka u č.p. 173 nekapacitní lavka pro Q100 u č.p 173 Brodečka 13.567 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Lávka u č.p. 331 nekapacitní lavka pro Q100 u č.p 331 Brodečka 14.020 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Obecní úřad Otaslavice Obecní úřad Otaslavice 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Vodní tok Brodečka 13.37 ř.km Vodní tok Brodečka 13.37 ř.km Brodečka 13.370 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.06.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
Vodní tok Brodečka 13 ř.km Vodní tok Brodečka 13 ř.km Brodečka 13.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 21.07.2016 Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3