Povodňový plán obce
589845 Otaslavice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
48578 Dolní Otaslavice Splach ornice z pole. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 7,004 %, podíl orné půdy činí 99,658 %. Plocha kritického bodu je 138,08 ha. JJZ Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice
48579 Obory Přívalová povodeň může přijít do obce ze svažité lokality zvané Obory. Jedná se o zemědělsky obhospodařované půdy. JJV Olomoucký kraj Prostějov Otaslavice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3