Povodňový plán obce
586714 Velká nad Veličkou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
2495 Přívalové srážky Velká nad Veličkou (jižní část intravilánu obce). Dochází k povrchovému odtoku ze zemědělských ploch na západě. K soustředění povrchového odtoku dochází v místech železničního mostu. () 0.000 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
2494 Silnice I/71 při Q100 v intravilánu obce Velká nad Veličkou Při povodňovém průtoku Q100 zasahuje záplavové území přes těleso komunikace I. třídy I/71 v intravilánu obce Velká nad Veličkou. Velička (405960000100) 24.495 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
2496 Zaplavení místní komunikace, která se napojuje na komunikaci I. třídy I/71 v severní části intravilánu obce Velká nad Veličkou Při povodňovém průtoku Q100 zasahuje záplavové území přes most a místní komunikaci, tím je tento most neprůjezdný. Velička (409290000100) 23.543 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
2497 Zaplavení místní komunikace, která se napojuje na komunikaci I. třídy I/71 ve střední části intravilánu obce Velká nad Veličkou Při povodňovém průtoku Q100 zasahuje záplavové území přes most a místní komunikaci, tím je tento most neprůjezdný. Velička (405960000100) 24.163 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
2493 Zaplavení tělesa komunikace I.třidy I/71 při Q100 Při povodňovém průtoku Q100 zasahuje záplavové území přes těleso komunikace I. třídy I/71. Velička (405960000100) 21.880 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3