Povodňový plán obce
586714 Velká nad Veličkou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031349585 nepojmenovaný (409330000200) (409330000200) 0.000 0.000 Přívalové srážky jih intravilánu obce Velká nad Veličkou III. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349576 nepojmenovaný (409330000700) (409330000700) 0.000 0.000 Přívalové srážky ve středu intravilánu obce Velká nad Veličkou III. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349571 nepojmenovaný (409330001000) (409330001000) 0.000 0.000 Ohrožení obytných budov při přívalových srážkách v severní části intravilánu obce Velká nad Veličkou nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349562 Velička (409290000100) 22.284 22.383 ČOV a sběrný dvůr Velká nad Veličkou levý břeh Čistírna odpadních vod Ano Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349570 Velička (409290000100) 23.528 23.753 Sever intravilánu obce Velká nad Veličkou (Q100) oba břehy Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349569 Velička (409290000100) 23.544 23.676 Sever intravilánu obce Velká nad Veličkou (Q20) oba břehy Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349573 Velička (409290000100) 24.270 24.303 Střed intravilánu obce Velká nad Veličkou (Q20) levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349577 Velička (409290000100) 24.483 24.716 Střed intravilánu obce Velká nad Veličkou (Q100) pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349565 Velička (409290000100) 24.855 25.008 Autodoprava Jan Horák pravý břeh Garáže Ano Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349578 Velička (409290000100) 24.855 25.182 Jih intravilánu obce Velká nad Veličkou (Q100), pravý břeh I. pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349581 Velička (409290000100) 24.961 25.150 Jih intravilánu obce Velká nad Veličkou (Q100), levý břeh I. levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349582 Velička (409290000100) 25.196 25.414 Jih intravilánu obce Velká nad Veličkou (Q100), levý břeh II. levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349579 Velička (409290000100) 25.537 25.648 Jih intravilánu obce Velká nad Veličkou (Q100), pravý břeh II. pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349574 () 0.000 0.000 Přívalové srážky ve středu intravilánu obce Velká nad Veličkou I. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349575 () 0.000 0.000 Přívalové srážky ve středu intravilánu obce Velká nad Veličkou II. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349584 () 0.000 0.000 Přívalové srážky jih intravilánu obce Velká nad Veličkou II. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349791 () 0.000 0.000 Přívalové srážky jih intravilánu obce Velká nad Veličkou VI. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349586 () 0.000 0.000 Přívalové srážky v jižní části intravilánu obce Velká nad Veličkou IV. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349587 () 0.000 0.000 Přívalové srážky v jižní části intravilánu obce Velká nad Veličkou V. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349580 () 0.000 0.000 Přívalové srážky ve středu obce Velká nad Veličkou IV. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349583 () 0.000 0.000 Přívalové srážky v jižní části intravilánu obce Velká nad Veličkou I. nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
1031349567 () 0.000 0.000 Skládka odpadu Velká nad Veličkou nevyplněno Skládka Ne Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3