Povodňový plán obce
586714 Velká nad Veličkou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
15053 nepojmenovaný (409330001000) 0.049 0.049 Propustek na bezejmenném vodním toku v ř. km 0,049 koryto, břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15061 nepojmenovaný (409330001000) 0.151 0.151 Propustek v lokalitě zahrádky v severní části intravilánu obce. koryto, břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15052 Velička 21.647 21.647 Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 21,647 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15051 Velička 22.401 22.401 Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 22,401 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15043 Velička 23.556 23.556 Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 23,556 břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15046 Velička 24.164 24.164 Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 24,164 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15047 Velička 24.521 24.521 Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 24,521 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15048 Velička 24.849 24.849 Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 24,849 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15049 Velička 25.212 25.212 Vydatný přítok vodního toku Velička v ř. km 25,212 pravý břeh celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15050 Velička 25.303 25.303 Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 25,303 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15044 0.000 0.000 Propustek pod místní komunikací koryto, břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
15045 0.000 0.000 Nájezdy k nemovitostem oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3