Povodňový plán obce
586714 Velká nad Veličkou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11459
název Povodňový plán obce Velká nad Veličkou
web veřejné verze http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/velka-nad-velickou/
příslušný VH úřad Městský úřad Veselí nad Moravou - Odbor životního prostředí a územního plánování
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Velká nad Veličkou

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Velká nad Veličkou
adresa Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou
telefon 518 670 693

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 08.12.2017
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Víděňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování
zodpovědná osoba Ing. Dana Smolová
č.j. MVNM/38401/2017
datum schválení 08.12.2017

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu  
č.j.  
datum vydání  
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s. p.; Lesy České republiky, státní podnik
č.j. PM109/2017-419/Ju; LCR957/000010/2017
datum vydání 26.01.2017
podpis Ing. Michaela Juřičková; Ing. Vlastimil Hudeček

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3