Povodňový plán obce
586714 Velká nad Veličkou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
OBC586218_01 Hrubý p. 1.062 Javorník (Hrubý potok) C Od hlásného profilu po soutok s Jamným potokem 70 0.000 105 0.000 145 0.000 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Javorník
351 Velička 24.890 Velká nad Veličkou B Velká nad Veličkou - Strážnice 70 11.200 100 22.100 140 41.500 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
OBC586218_02 Velička 28.163 Petruchův mlýn (Velička) C Od hlásného profilu po soutok s tokem Hrubý 80 0.000 120 0.000 160 0.000 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Javorník

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3