Povodňový plán obce
586714 Velká nad Veličkou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 23,556 Mostní konstrukce na místní komunikaci. Kapacitní. Velička 23.556 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Propustek pod místní komunikací Propustek může být ucpán v případě přívalové povodně. Vodní tok, na kterém je propustek vybudován není evidován v databázi CEVT. 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Nájezdy k nemovitostem Nájezdy k nemovitostem, které v případě přívalové povodně mohou způsobit vybřežení vodního toku v případě ucpání. Vodní tok, na kterém jsou nájezdy vybudovány, není evidován v databázi CEVT. 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 24,164 Mostní konstrukce na místní komunikaci. Kapacitní. Velička 24.164 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 24,521 Mostní konstrukce na místní komunikaci. Kapacitní. Velička 24.521 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 24.849 Mostní konstrukce na místní komunikaci. Kapacitní Velička 24.849 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Vydatný přítok vodního toku Velička v ř. km 25,212 Velmi vydatný přítok. Přítok není zakreslen na mapách. Velička 25.212 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 25,303 Starší mostní konstrukce pro obyvatele obce Velká nad Veličkou. Velička 25.303 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Mostní konstrukce na vodním toku Velička ř. km 22,401 Mostní konstrukce u ČOV a zemědělského areálu. Velička 22.401 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Pohled na vodní tok Velička. Obec Velká nad Veličkou. Velička 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Pohled na vodní tok Veličku. Velička 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Obecní úřad obce Velká nad Veličkou 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Hasičská zbrojnice Velká nad Veličkou 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Čistírna odpadních vod Velká nad Veličkou - 1 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Čistírna odpadních vod Velká nad Veličkou - 2 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
Soutok Hrubého p. s Veličkou Soutok Hrubého p. s Veličkou Velička 26.530 ENVIPARTNER s. r. o. 13.12.2017 Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3