Povodňový plán obce
586714 Velká nad Veličkou


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
47918 Místo potencionálního odtoku povrchových vod při přívalových srážkách. Terénní deprese, která má západní, severozápadní směr a stačí se směrem k intravilánu obce Velká nad Veličkou. SZ Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47915 Místo potencionálního odtoku povrchových vod při přívalových srážkách I. Severní část intravilánu, místní komunikace ZJZ Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47916 Místo potencionálního odtoku povrchových vod při přívalových srážkách II. V minulosti zde došlo k povrchovému ronu při přívalové srážce. SSZ Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47913 Svah v jihovýchodní části území obce Velká nad Veličkou I. V případě přívalových srážek může dojít ke splachu z výše položených polí a k ohrožení níže položených nemovitostí především v jižní části ulice. Z Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47914 Svah v jihovýchodní části území obce Velká nad Veličkou II. V případě přívalových srážek v minulosti došlo ke splachům z polí a trvalých travních porostů. Došlo k ohrožení nemovitostí na východ od kostela sv. Máří Magdalény. ZSZ Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47909 Svah v jihozápadní části zájmového území I. V minulosti zde došlo k povrchovému odtoku z výše položených polí a následně ohrožení níže položených nemovitostí. Povrchový odtok přetékal přes komunikaci I. třídy I/71. VSV Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47911 Svah v jihozápadní části zájmového území II. V minulosti zde došlo ke koncetraci povrchového odtoku pod železničním mostem. Povrchový odtok poté kopíroval polní cestu a místní komunikace, která se dále napojuje na komunikaci I. třídy I/71. V Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47901 Svah v severovýchodní části území obce Velká nad Veličkou V případě přívalových srážek dochází ke splachům z polí. Není zde žádná nemovitost, která by mohla být ohrožena povrchovým odtokem. JZ Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47904 Svah v severozápadní části území obce Velká nad Veličkou V případě přívalových srážek dochází ke splachům z polí v těchto místech. Povrchový odtok ale neohrožuje žádné nemovitosti. JV Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47906 Svah v západní části intravilánu obce Velká nad Veličkou V minulosti došlo při přívalové povodni k povrchovému odtoku v těchto místech a následně k ohrožení několika nemovitostí, které se nachází severozápadním směrem. SZ Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou
47912 Svah ve východní části území obce Velká nad Veličkou V případě přívalových srážek může dojít ke koncentraci povrchového odtoku v povodí bezejmenného vodního toku a ohrožení nemovitostí dále po směru toku bezejmenného vodního toku. ZJZ Jihomoravský kraj Veselí nad Moravou Velká nad Veličkou

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3