Povodňový plán obce
584665 Moravská Nová Ves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
417011120005 417011120001 Štěrkovna IV 4-17-01 Dyje od Svratky po ústí Kyjovka (419940000100) 25.000 4185/1 - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 69511 Hodonín, 4185/34 - Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, 69155 Moravská Nová Ves Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 66.140 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
417011120008 417011120018 417011120008 IV 4-17-01 Dyje od Svratky po ústí () 0.000 Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, 69155 Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, 69155 Moravská Nová Ves 0.300 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3