Povodňový plán obce
584665 Moravská Nová Ves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyDopravní omezení v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km] Kraj ORP Obec
2484 Zaplavená komunikace III. třídy III/05526. V případě vybřežení vodního toku Kyjovka dochází k záplavě velkého území v jihovýchodním území městyse Moravská Nová Ves a zatopení komunikace III. třídy III/05526. Tato komunikace je ale slepá a zpřístupňuje pouze několik nemovitostí. Kyjovka (419940000100) 0.000 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
2485 Zatopení komunikace II. třídy II/424 v severní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves. V případě intenzivních přívalových srážek může dojít k potencionálnímu zatopení komunikace II. třídy II/424. () 0.000 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3