Povodňový plán obce
584665 Moravská Nová Ves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031349731 Kyjovka (419940000100) 25.611 25.728 Ohrožené obytné budovy v jižní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves při zvláštní povodni pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
1031349730 Kyjovka (419940000100) 25.727 25.727 ČOV Moravská Nová Ves - jih pravý břeh Čistírna odpadních vod Ne Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
1031338162 Kyjovka (419940000100) 26.124 26.300 Ranč Podluží s.r.o. levý břeh Zemědělství Ne Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
1031338163 Morava (401110000100) 24.000 24.000 Budova s č. p. 323 pravý břeh Zemědělství Ne Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
1031349733 () 0.000 0.000 Ohrožení obytných budov přívalovou povodní v severní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
1031349732 () 0.000 0.000 Ohrožení obytných budov přívalovou povodní v jihozápadní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves nevyplněno Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3