Povodňový plán obce
584665 Moravská Nová Ves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
6866 Kyjovka 25.725 25.725 Mostní konstrukce přes vodní tok Kyjovka (Stupava) ř. km 25,725 oba břehy celoročně Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
15039 nepojmenovaný (420150003700) 0.099 0.099 Propustek na bezejmenném vodním toku v ř. km 0,09945 koryto, břehy celoročně Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
15042 Svodnice 15.832 15.832 Mostní konstrukce (422-016) přes vodní tok Svodnice v ř. km 15,832 koryto, břehy celoročně Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
15041 Svodnice 17.891 17.891 Mostní konstrukce přes vodní tok Svodnice v ř. km 17,891 koryto, břehy celoročně Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
15040 Svodnice 18.159 18.159 Propustek na vodním toku Svodnice v ř. km 18,159 koryto, břehy celoročně Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3