Povodňový plán obce
584665 Moravská Nová Ves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Vyznačené stupně povodňové aktivity na mostní konstrukci přes vodní tok Kyjovka (Stupava) ř. km 25,725 Mostní konstrukce (05526-2) přes vodní tok Kyjovka (Stupava). Silnice III. třídy III/05526. Kyjovka 25.725 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Mostní konstrukce přes vodní tok Kyjovka (Stupava) ř. km 25,725 Mostní konstrukce (05526-2) přes vodní tok Kyjovka (Stupava). Silnice III. třídy III/05526. Kyjovka 25.725 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Propustek na bezejmenném vodním toku v ř. km 0,09945 nepojmenovaný (420150003700) 0.099 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Propustek na vodním toku Svodnice v ř. km 18,159 Propustek na komunikaci III. třídy III/4233. Svodnice 18.159 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Pohled na Štěrkovnu I. 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Pohled na Štěrkovnu II. 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 19.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Úřad městyse Moravská Nová Ves 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Čistírna odpadních vod Moravská Nová Ves 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Vodojem u Štěrkovny. Městys Moravská Nová Ves 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Ohrožený objekt na vodním toku Kyjovka - Ranch Podluží Kyjovka 26.176 ENVIPARTNER, s.r.o. - Bc. Ondřej Ulrich 18.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Vodní nádrže u úpravny vody Moravská Nová Ves 0.000 18.07.2016 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Hlásný profil C, Moravská Nová Ves Kyjovka 25.725 ENVIPARTNER, s.r.o. 29.09.2017 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
Srážkoměr v areálu ČOV Moravská Nová Ves 0.000 ENVIPARTNER, s.r.o. 29.09.2017 Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3