Povodňový plán obce
584665 Moravská Nová Ves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
47895 Svah v severovýchodní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves V případě přívalových srážek dochází ke splachům z polí lokalizovaných nad severovýchodním okrajem intravilánu obce. Splachy ohrožují nemovitosti, které jsou v severní části intravilánu městyse. Z Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
47894 Svah v severozápadní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves V případě přívalových srážek dochází ke splachům z polí lokalizovaných nad severozápadním okrajem intravilánu obce. Splachy ohrožují nemovitosti, které jsou v severní části intravilánu městyse. V Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves
47896 Vinice lokalizované v jihovýchodní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves V případě přívalových srážek dochází ke splachům z vinic do jižní části intravilánu městyse Moravská Nová Ves. SV Jihomoravský kraj Břeclav Moravská Nová Ves

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3