Povodňový plán obce
584665 Moravská Nová Ves


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11458
název Povodňový plán městyse Moravská Nová Ves
web veřejné verze http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/moravska-nova-ves/
příslušný VH úřad Městský úřad Břeclav - Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Úřad městyse Moravská Nová Ves

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městys Moravská Nová Ves
adresa Náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
telefon 519 342 332

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 28.12.2016
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Víděňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Břeclov, oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče
č.j. MUBR 81290/2017
datum vydání 24.01.2018
podpis Ing. Regína Suchá

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s. p.; Lesy České republiky, státní podnik
č.j. PM000111/2017-419/To; LCR952/000158/2017
datum vydání 26.01.2017
podpis Ing. Tomáš Kříž; Ing. Přemysl Humplík

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3