Povodňový plán obce
545287 Všemyslice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11451
název Všemyslice
web veřejné verze http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/vsemyslice
příslušný VH úřad Městský úřad Týn nad Vltavou - Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Všemyslice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Všemyslice
adresa Neznašov 9, 373 02 Neznašov
telefon 385 721 737

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Týn nad Vltavou
č.j. MÚT/13033/2017
datum vydání 31.05.2017
podpis Ing. Ivan Palma

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik; Lesy České republiky, s. p.
č.j. 3208/2017-122; LCR954/000262/2017
datum vydání 22.05.2017
podpis Ing. Jiří Baloun; Ing. Mojmíra Hillermanová

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3