Povodňový plán obce
536385 Jeseník


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031359884 Bělá (206730000100) 16.200 16.200 nevyplněno Průmysl Ne Olomoucký kraj Jeseník Jeseník
1031348605 () 0.000 0.000 Jeseník - Q100 (1) oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Jeseník Jeseník
1031348606 () 0.000 0.000 Jeseník - Q100 (2) oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Jeseník Jeseník
1031348603 () 0.000 0.000 Jeseník - Q5 oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Jeseník Jeseník
1031348604 () 0.000 0.000 Jeseník - Q20 oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Jeseník Jeseník

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3