Povodňový plán obce
536385 Jeseník


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
296 Bělá 4.930 Mikulovice A soutok se Staříčem - státní hranice 200 44.200 230 71.900 250 94.200 Olomoucký kraj Jeseník Mikulovice
POD_58 Bělá 17.890 Jeseník C 100 19.000 130 33.900 160 50.100 Olomoucký kraj Jeseník Jeseník
jes_kal Kalvodka 0.700 Jeseník (Kalvodka) C Jeseník-pod lázněmi. 33 0.000 48 0.000 63 0.000 Olomoucký kraj Jeseník Jeseník
POD_60 Staříč 5.850 Lipová-Lázně (Staříč) C15 C 150 11.700 170 17.000 190 23.200 Olomoucký kraj Jeseník Lipová-lázně
jes_vrch Vrchovištní p. 2.070 Jeseník (Vrchovištní potok) C Jeseník-Dětřichov 55 0.000 80 0.000 100 0.000 Olomoucký kraj Jeseník Jeseník

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3