Povodňový plán obce
593583 Slavkov u Brna


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11413
název Povodňový plán města Slavkov u Brna
web veřejné verze http://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/slavkov-u-brna-472
příslušný VH úřad Městský úřad Slavkov u Brna
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Městský úřad Slavkov u Brna

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Městský úřad Slavkov u Brna
adresa Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
telefon 544 121 111

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Město Slavkov u Brna
adresa autora Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Michal Boudný
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Slavkov u Brna
č.j. ZP/20647-15/3565-2015/Več
datum vydání 06.11.2015
podpis Ing. Andrea Večerková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, státní podnik
č.j. PM36518/2015-219/Ju
datum vydání 18.08.2015
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3