Povodňový plán obce
593583 Slavkov u Brna


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyHlásné profily v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


P.č. Tok Poloha [ř.km] Lokalita Kat. Úsek platnosti SPA 1.SPA stav [cm] 1.SPA průtok [m3/s] 2.SPA stav [cm] 2.SPA průtok [m3/s] 3.SPA stav [cm] 3.SPA průtok [m3/s] Kraj ORP Obec
OBC550213_01 Heršpický p. 0.250 Heršpice-Heršpický potok: most u objektu č. p. 70 C 40 0.000 80 0.000 110 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Heršpice
OBC593052_01 Hoštěradský p. 0.650 Hostěrádky-Hoštěradský p.: silniční most u objektu č. p. 93 C 90 0.000 120 0.000 170 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
OBC593583_01 Litava 1.500 Slavkov u Brna-Litava: most u cukrovaru C 175 0.000 200 0.000 240 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
382 Litava 13.600 Rychmanov B Slavkov - ústí toku 250 24.400 300 33.000 350 43.400 Jihomoravský kraj Šlapanice Újezd u Brna
OBC593613_01 Litava 16.700 Šaratice - Litava - Most u hřiště C 160 0.000 230 0.000 300 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Šaratice
OBC593079_02 Litava 19.840 Hrušky - tok Litava: most u kostela P.M. Sněžné C 120 0.000 210 0.000 250 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hrušky
OBC593044_01 Litava 27.860 Hodějice-Litava: most u hřiště C 130 0.000 200 0.000 275 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hodějice
381 Litava 45.700 Brankovice B Brankovice - Slavkov 130 4.890 160 8.000 200 12.600 Jihomoravský kraj Bučovice Brankovice
OBC593079_01 Rakovec 0.280 Hrušky - tok Rakovec: silniční most za obcí C 140 0.000 170 0.000 210 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hrušky
OBC593214_01 Rakovec 1.530 Křenovice-tok Rakovec: jez Křenovice C 210 0.000 280 0.000 320 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Křenovice
OBC593681_01 Rakovec 8.180 Velešovice - tok Rakovec: lávka k rybníkům C 95 0.000 205 0.000 265 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Velešovice
OBC593699_01 Svodnice 0.010 Zbýšov-tok Svodnice: most u objektu č. p. 118 C 80 0.000 115 0.000 145 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Zbýšov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3