Povodňový plán obce
593583 Slavkov u Brna


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Slavkov u Brna - lávka pro tok Litava u zahrádkářské kolonie Litava 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - Litava pohled po proudu Litava 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - tok Prostředníček, bezpečnostní přepad do odlehčovací šachty 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - Litava v inundaci města - pohled po proudu Litava 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - tok Prostředníček vyústění odvodňovací šachty 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - odvodňovací šachta 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - lávka a přepad u poldru 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - most u ČOV Litava 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - hradící zařízení na vodním díle Slavkov 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - Litava vodočetná lať a hlásný profil na silničním mostě na aut. nádraží Litava 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - Litava a vodní dílo Slavkov (pohled proti proudu) Litava 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - tok Prostředníček a zahrádkářská kolonie 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Slavkov u Brna - stavidla na přítoku Litavy 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
hlásný profil Litava 0.000 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Stavidlo s vodočetnou latí na Slavkovském potoce (Prostředníček) Slavkovský p. 0.400 ENVIPARTNER s.r.o. 29.06.2017 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Most na Litavě u zem. areálu Rostěnice, a.s. Litava 23.500 ENVIPARTNER s.r.o. 29.06.2017 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Koryto Slavkovského potoka Slavkovský p. 0.000 ENVIPARTNER s.r.o. 29.06.2017 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Koryto Litavy Litava 23.500 ENVIPARTNER s.r.o. 29.06.2017 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna
Areál společnosti ROSTĚNICE,a.s. Litava 23.500 ENVIPARTNER s.r.o. 29.06.2017 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Slavkov u Brna

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3