Povodňový plán obce
593681 Velešovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031353719 Rakovec (415990000100) 7.800 8.000 Velešovice - nad garážemi levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Velešovice
1031353107 Rakovec (415990000100) 7.850 7.850 ČOV Velešovice pravý břeh Čistírna odpadních vod Ne Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Velešovice
1031353714 Rakovec (415990000100) 7.900 8.100 Velešovice - směr na Kovalovice pravý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Velešovice
1031353716 Rakovec (415990000100) 7.950 8.200 Velešovice - sever levý břeh Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Velešovice
1031348137 Rakovec (415990000100) 8.000 8.000 Velešovice - U rybníků oba břehy Obytné budovy Ne Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Velešovice
1031353726 Rakovec (415990000100) 0.000 0.000 Velešovice - garáže levý břeh Garáže Ne Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Velešovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3