Povodňový plán obce
593079 Hrušky


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
415030820001 415030820001 Dolní rybník IV 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu nepojmenovaný (416140000200) (416140000200) 0.000 Obec Hrušky Obec Hrušky 0.370 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hrušky
415030820002 415030820002 Horní rybník IV 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu nepojmenovaný (416140000200) (416140000200) 0.000 Obec Hrušky Obec Hrušky 0.450 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hrušky

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3