Povodňový plán obce
593052 Hostěrádky-Rešov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Hostěrádky - Rešov - přemostění vodoteče v SZ části obce 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - přemostění vodoteče na místní komunikaci 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - soustava mostů v blízkosti železničního viaduktu 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - kaskáda mostů a lávek v inundaci obce 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - silniční most u sběrny odpadů v centrální části obce 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky Rešov -hradidlo na vodoteči v blízkosti rybníka 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - vodoteč podél rybníka 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - propustek přes vodoteč v blízkosti rybníka 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hosterádky - Rešov - rybník Hostěrádky 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - hlásný profil na silničním mostě Hoštěradský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hosterádky - Rešov - Hoštěradský p. proti proudu Hoštěradský p. 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - most a vodoteč v blízkosti rybníka 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - historické povodně I 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Hostěrádky - Rešov - historické povodně II 0.000 VOP Dolní Bousov 18.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov
Šaratice - hlásný profil - tok Litava u hřiště Litava 0.000 VOP Dolní Bousov 08.06.2015 Jihomoravský kraj Slavkov u Brna Hostěrádky-Rešov

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3