Povodňový plán obce
593044 Hodějice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11404
název Povodňový plán obce Hodějice
web veřejné verze http://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/hodejice-436
příslušný VH úřad Obecní úřad Hodějice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Hodějice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Hodějice
adresa Hodějice č.p. 41, 684 01 Hodějice
telefon 544 220 821

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obecní úřad Hodějice
adresa autora Hodějice č.p. 41, 684 01 Hodějice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Ing. Jiří Florian
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Slavkov u Brna
č.j. ZP/20647-15/3565-2015/Več
datum vydání 06.10.2015
podpis Ing. Andrea Večerková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, státní podnik
č.j. PM36518/2015-219/Ju
datum vydání 18.08.2015
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3