Povodňový plán obce
592919 Bošovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11402
název Povodňový plán obce Bošovice
web veřejné verze http://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/bosovice-465
příslušný VH úřad Obecní úřad Bošovice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Bošovice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Bošovice
adresa Náves 291, 683 54 BOŠOVICE
telefon 544 240 005

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Bošovice
adresa autora Náves 291, 683 54 Bošoviced

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Aleš Matyáš
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Slavkov u Brna
č.j. ZP/20647-15/3565-2015/Več
datum vydání 06.11.2015
podpis Ing. Andrea Večerková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, státní podnik
č.j. PM36518/2015-219/Ju
datum vydání 18.08.2015
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3