Povodňový plán obce
537900 Úmyslovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyVodní nádrže v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Poloha [ř.km] Vlastník Provozovatel Plocha [ha] Kraj ORP Obec
VD_Umyslovice_1 Malé vodní dílo na parc. č. 63/1 () 0.000 Obec Úmyslovice 0.000 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
VD_Umyslovice_2 Vodní nádrž umělá () 0.000 Obec Úmyslovice 0.000 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
VD_Umyslovice_3 Vodní nádrž umělá () 0.000 Obec Úmyslovice 0.000 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3