Povodňový plán obce
537900 Úmyslovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11370
název Povodňový plán obce Úmyslovice
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/umyslovice-427
příslušný VH úřad Obecní úřad Úmyslovice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Úmyslovice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Úmyslovice
adresa Úmyslovice 58, 290 01 Úmyslovice
telefon 325 652 020

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Úmyslovice
adresa autora Úmyslovice 58, 290 01 Úmyslovice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Hana Preislerová
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Poděbrady
č.j. 0024679/DZZ/2015/MKa
datum vydání 25.06.2015
podpis Markéta Kalašová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/15/14103
datum vydání 15.06.2015
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3