Povodňový plán obce
537900 Úmyslovice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Úmyslovice - rybník Hliňák 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - místní vodoteč (nad hřištem) 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - místní vodoteč (nad hřištem) 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - místní vodoteč (nad hřištem) 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - hlásný profil u hřiště kritické místo:počátek zatrubnění (zadržování splavenin a následný rozliv na levý břeh) 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - ohrožené objekty levý břeh 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - trafostanice na návsi 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - požární nádrž na návsi 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - vyústění zatrubnění 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - vyústění zatrubnění 0.000 VOP Dolní Bousov 25.03.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
hladinoměr a vodočetná lať 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice
Úmyslovice - srážkoměr umístěn na budově OÚ 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r.o. 08.06.2015 Středočeský kraj Poděbrady Úmyslovice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3