Povodňový plán obce
592471 Osvětimany


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031348588 Hruškovice (419990800100) 0.000 0.000 Hřiště a blízké objekty pravý břeh Sportovní Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Osvětimany
1031348590 Hruškovice (419990800100) 0.000 0.000 Solární elektrárna v blízkosti čerpací stanice Osvětimany levý břeh Průmysl Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Osvětimany
1031348589 Hruškovice (419990800100) 0.000 0.000 Intravilán městyse Osvětimany oba břehy Obytné budovy Ne Zlínský kraj Uherské Hradiště Osvětimany

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3