Povodňový plán obce
544752 Příštpo


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
3856 Rokytná (418610000100) 0.000 0.000 inundance obce levý břeh Obytné budovy Ne Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
1031347525 Rokytná (418610000100) 0.000 0.000 U autobusové zastávky Mlýn levý břeh Obytné budovy Ne Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
1031347526 Rokytná (418610000100) 0.000 0.000 Pod obecním úřadem levý břeh Obytné budovy Ne Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
1031347527 Rokytná (418610000100) 0.000 0.000 U turistické stezky levý břeh Obytné budovy Ne Kraj Vysočina Třebíč Příštpo

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3