Povodňový plán obce
544752 Příštpo


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11365
název Povodňový plán obce Příštpo
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/pristpo-406
příslušný VH úřad Obecní úřad Příštpo
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Příštpo

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Příštpo
adresa Příštpo 57, 675 51
telefon 568 440 288

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Příštpo
adresa autora Příštpo 57, 675 51

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Antoní Vítámvás
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Třebíč
č.j. OŽP 46376/15-SPIS9090/2015/Sv
datum vydání 27.07.2015
podpis Ing. Jana Kristeková

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, státní podnik
č.j. PM026164/2015-219/To
datum vydání 25.06.2015
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3