Povodňový plán obce
544752 Příštpo


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Příštpo - splav a stavidlo u mlýnského náhona 0.000 VOP Dolní Bousov 27.06.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - lávka přes mlýnský náhon 0.000 VOP Dolní Bousov 27.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - stavidlo na mlýnském náhodnu (v blízkosti svodnic) 0.000 VOP Dolní Bousov 27.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - propustek pod komunikací (svodnice) 0.000 VOP Dolní Bousov 27.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - most přes náhon 0.000 VOP Dolní Bousov 27.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - silniční most přes tok Rokytná Rokytná 0.000 VOP Dolní Bousov 27.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - most u objektu č.p. 141 Rokytná 0.000 VOP Dolní Bousov 27.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - vyústění pototku náhona pod objektem č. p. 141 Rokytná 0.000 VOP Dolní Bousov 27.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - vodočetná stanice na Rokytné Rokytná 0.000 VOP Dolní Bousov 31.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Příštpo - povodňová značka 2008 Rokytná 0.000 VOP Dolní Bousov 27.03.2015 Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
vodočetná laťs vyznačenými SPA v meandru Rokytné v inundanci obce Rokytná 0.000 VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
Srážkoměr - Příštpo 0.000 VOP Dolní Bousov Kraj Vysočina Třebíč Příštpo
srážkoměr - změněné umístění Rokytná 0.000 VOP Kraj Vysočina Třebíč Příštpo

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3