Povodňový plán obce
552011 Štarnov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11336
název Povodňový plán obce Štarnov
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/starnov/
příslušný VH úřad Městský úřad Šternberk – Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Štarnov

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Štarnov
adresa Štarnov 131, 783 14 Štarnov
telefon 585 389 513

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER, s.r.o.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s.r.o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Šternberk, Odbor životního prostředí
č.j. MEST 28579/2015/buc
datum vydání 20.07.2015
podpis Mgr. Antonín Kostrůnek, v. r.

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, státní podnik
č.j. PM024828/2015-219/To
datum vydání 25.06.2015
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3