Povodňový plán obce
564397 Rynoltice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Obecní úřad obce Rynoltice, sídlo povodňové komise http://www.edpp.cz/dpp/rynoltice 0.000 ENVIPARTNER, s. r. o. Liberecký kraj Liberec Rynoltice
Most přes Panenský potok v obci Rynoltice s umístěnými značkami SPA http://www.edpp.cz/dpp/rynoltice/ Panenský p. 23.620 ENVIPARTNER, s. r. o. Liberecký kraj Liberec Rynoltice
Ohrožující objekt - areál společnosti Gesta http://www.edpp.cz/dpp/rynoltice/ Panenský p. 1.200 ENVIPARTNER, s. r. o. Liberecký kraj Liberec Rynoltice
Automatický hladinoměr s měrnou latí umístěný v místní části Jítrava http://www.edpp.cz/dpp/rynoltice/ Panenský p. 27.550 ENVIPARTNER, s. r. o. Liberecký kraj Liberec Rynoltice
Hlásný profil vč. hladinoměrného čidla http://www.edpp.cz/dpp/rynoltice/ nepojmenovaný (145250004400) 1.730 ENVIPARTNER, s. r. o. Liberecký kraj Liberec Rynoltice
Koryto Rynoltického potoku vmístě jeho dřívějšího vybřežení http://www.edpp.cz/dpp/rynoltice/ nepojmenovaný (145250004400) 1.000 ENVIPARTNER, s. r. o. Liberecký kraj Liberec Rynoltice
Koryto Rynoltického potoku vmístě jeho dřívějšího vybřežení http://www.edpp.cz/dpp/rynoltice/ nepojmenovaný (145250004400) 1.000 ENVIPARTNER, s. r. o. Liberecký kraj Liberec Rynoltice
Vodočetná lať s vyznačenými SPA 0.000 Liberecký kraj Liberec Rynoltice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3