Povodňový plán obce
568716 Skotnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta omezující odtokové poměry v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Sezóna Kraj ORP Obec
13293 Lubina 12.778 12.788 Most přes řeku Lubinu oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
5044 Lubina 13.270 13.270 Most místní komunikace -Skotnice nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
12476 0.020 0.020 Propustek u č.p. 143 koryto, břehy celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
14566 14.100 14.100 Silniční most na R 58 (silnice I/58) nad železničním mostem č.m.: 58-019 nevyplněno celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
14567 0.000 0.000 Silniční most nad levostranným bezejmenným přítokem Lubiny u č.p. 1 (autobusová oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
14568 0.000 0.000 Silniční most nad levostranným souběžným kanálem Lubiny u č.p. 58 oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
14569 0.000 0.000 Silniční most nad levostranným souběžným kanálem Lubiny u č.p. 93 oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
14570 0.000 0.000 Silniční most nad pravostranným přítokem Lubiny u č.p. 233 oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
14571 0.000 0.000 Propustek u č.p. 124 (u kostela) oba břehy celoročně Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3