Povodňový plán obce
568716 Skotnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11325
název Povodňový plán obce Skotnice
web veřejné verze http://sk.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Povodí Odry, s.p.
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Skotnice
adresa Skotnice čp. 24, 742 59 Skotnice
telefon 556 725 100

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Skotnice
zodpovědná osoba Bc. Anna Mužná, starostka obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Kopřivnice ORP, Odbor životního prostředí
č.j. 34644/2015/JS
datum vydání 08.07.2015
podpis Ing. Jiří Sopuch/OŽP

Stanovisko správce povodí

stanovisko Stanovisko Povodí Odry, s.p.Ostrava, LESY ČR, správa toků Frýdek Místek
č.j. 08462/922/45.12/2015, LCR 006907/2015
datum vydání 17.06.2015
podpis Ing. Vladimír Zdráhal, Ing. Josef Havrlant

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3