Povodňový plán obce
568716 Skotnice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyMísta ohrožená bleskovou povodní v povodňovém plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Směr Kraj ORP Obec
10467 Haškovec Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice JZ Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
10468 Haškovec Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice Z Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
10470 Na Výšině Přítok z přívalových vod z lokality Na Výšině JJZ Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
10203 Přední pole, Hončova hůrka Přítok z přívalových vod z polí, splach ornice ZSZ Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice
10469 Skorotín terénní zářez Skorotín JJZ Moravskoslezský kraj Kopřivnice Skotnice

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3