Povodňový plán obce
580279 Horní Čermná


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11316
název Povodňový plán obce Horní Čermná
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/horni-cermna/
příslušný VH úřad Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Horní Čermná

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Horní Čermná
adresa Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná
telefon 465 393 440

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 01.06.2015
č.j.  
autor Obecní úřad Horní Čermná
adresa autora Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s. r. o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí
č.j. MULA 20469/2015
datum vydání 26.08.2015
podpis Ing. Stanislava Uhrová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik / Lesy České republiky, s. p.
č.j. VDH/15/10872/to/ ; LCR953/001668/2015
datum vydání 17.05.2015
podpis Ing. Jiří Petr / Ing. Tomáš Sajdl

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3