Povodňový plán obce
569755 Trnávka


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11315
název Povodňový plán obce Trnávka
web veřejné verze http://tr.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Povodí Odry, s.p.
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Trnávka
adresa Trnávka č.p. 1, 742 58 Trnávka
telefon tel: (+420) 556 729 049

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 10.01.2003
č.j.  
autor Ing. Karel Merta
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o. červen 2015
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Trnávka
zodpovědná osoba Dalibor Šimečka, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu MÚ Kopřivnice ORP, Odbor životního prostředí
č.j. 34631/2015/JS
datum vydání 08.07.2015
podpis Ing. Jiří Sopuch/OŽP

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry, s.p., Správa toků LČR - oblast povodí Odry
č.j. 09823/922/15.12/2015, LCR 951/003203/2015
datum vydání 02.07.2015
podpis Ing. Josef Havrlant

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3