Povodňový plán obce
568741 Albrechtičky


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11314
název Digitální povodňový plán obce Albrechtičky
web veřejné verze http://al.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad  
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Albrechtičky
adresa Albrechtičky 131
telefon 556 428 016

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil OÚ Albrechtičky
zodpovědná osoba Ing. Miloslav Čegan, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Odbor životního prostředí a územní plánování Bílovec
č.j. OBC568741
datum vydání 22.07.2015
podpis  

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry, s.p., Ostrava, LESY ČR, s.p.
č.j. 06332/922/45.01/2015, LCR 951/002106/2015
datum vydání 18.05.2015
podpis Ing. Vladimír Zdráhal, Ing. Josef Havrlant

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3