Povodňový plán obce
599743 Petřvald


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11313
název Digitální povodňový plán obce Petřvald
web veřejné verze http://pe.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad  
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obec Petřvald
adresa 742 60 Petřvald, Petřvald 175
telefon (+420) 556 754 252

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 28.02.2015
č.j.  
autor Crisis Consulting s.r.o.
adresa autora Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Petřvald
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Kopřivnice
č.j. 34645/2015/JS
datum vydání 08.07.2015
podpis Ing. Jiří Sopuch/OŽP

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry, s.p. Ostrava, LESY ČR, správa toků Povodí Odry
č.j. 08460/922/45.12/2015, LCR 951/003166/2015
datum vydání 17.06.2015
podpis Ing. Vladimír Zdráhal, Ing. Josef Havrlant

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3