Povodňový plán obce
568686 Mošnov


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11310
název Digitální povodňový plán obce Mošnov
web veřejné verze http://mo.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Město Kopřivnice; Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
úřad - povodňový orgán mimo povodeň  

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název OÚ Mošnov
adresa Mošnov 96, 742 51 Mošnov
telefon 556 754 030

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 12.07.2015
č.j.  
autor  
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o.
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Mošnov, zastupitelství obce
zodpovědná osoba Bodzsar Radomil, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Kopřivnice, odbor životního prostředí a zemědělství
č.j. OZP- 3125/2015
datum vydání 08.07.2015
podpis Ing. Jiří Sopuch

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Odry, s.p., Správa toků LČR - oblast povodí Odry
č.j. 07248/922/45.12/2015, LCR951/003204/2015
datum vydání 25.05.2015
podpis Ing. Vladimír Zdráhal, Ing. Josef Havrlant

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3