Povodňový plán obce
517437 Radkovy


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyOhrožené objekty v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Vodní tok Od [ř.km] Do [ř.km] Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna Kraj ORP Obec
1031346703 Moštěnka (407270000100) 26.910 27.080 Radkovský mlýn levý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Radkovy
1031346701 Moštěnka (407270000100) 27.300 27.400 Radkovy - levý břeh oba břehy Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Radkovy
1031346702 Moštěnka (407270000100) 27.330 27.470 Radkovy - pravý břeh pravý břeh Obytné budovy Ne Olomoucký kraj Přerov Radkovy

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3