Povodňový plán obce
517437 Radkovy


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisyFotodokumentace v zájmovém území povodňového plánu


Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu


Id. Název Popis Vodní tok Poloha [ř.km] Autor Datum pořízení Kraj ORP Obec
Evakuační místo sál OÚ Radkovy, zároveň místo nouzového ubytování. OÚ je stanoviště povodňové komise. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/radkovy 0.000 Envipartner, s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Radkovy
Místo shromáždění a nouzového ubytování. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/radkovy 0.000 Envipartner, s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Radkovy
Nekapacitní silniční most - SZ od obce. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/radkovy Moštěnka 27.360 Envipartner, s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Radkovy
Zatrubnění toku u č. p. 42. Zatrubnění vede až po ústí do toku Moštěnky nepojmenovaný (407350001200) 0.000 Envipartner, s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Radkovy
Propustek pod místní komunikací u čp. 40. Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/radkovy nepojmenovaný (407350001200) 0.470 Envipartner, s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Radkovy
Požární nádrž v JV části obce Radkovy Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/radkovy nepojmenovaný (407350001200) 0.710 Envipartner, s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Radkovy
Rybník v JV části obce Radkovy Digitální povodňový plán: www.edpp.cz/dpp/radkovy nepojmenovaný (407350001200) 0.540 Envipartner, s.r.o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Radkovy
Rybník v SV části katastru obce Radkovy Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/radkovy přítok Radkova Lhota 0.166 ENVIPARTNER s. r. o. 24.10.2014 Olomoucký kraj Přerov Radkovy
Hlásný profil se nachází přímo v obci Radkovy v profilu mostu na toku Moštěnka (ř.km 27,3). Hlásný profil je osazen vodočetnou latí. Digitální povodňový plán: http://www.edpp.cz/dpp/radkovy Moštěnka 27.300 ENVIPARTNER, s.r.o. 23.09.2015 Olomoucký kraj Přerov Radkovy

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3