Povodňový plán obce
517437 Radkovy


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11304
název Povodňový plán obce Radkovy
web veřejné verze http://www.edpp.cz/dpp/radkovy
příslušný VH úřad Magistrát města Přerov, oddělení vodního hospodářství a zemědělství
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Radkovy

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Radkovy
adresa Radkovy 38, 751 14 Dřevohostice
telefon 581 711 558

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 20.02.2015
č.j.  
autor Obecní úřad Radkovy
adresa autora  

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace ENVIPARTNER, s. r. o.
zpracovatel digitální verze ENVIPARTNER, s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Zastupitelstvo obce Radkovy
zodpovědná osoba starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
č.j. MMPr/078518/2015/KRIZ/VacJ
datum vydání 22.06.2015
podpis Ing. Mgr. Jaromír Dvořák

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s.p.
č.j. PM15797/2015-219/Ju
datum vydání 27.04.2015
podpis Ing. Marek Viskot

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3