Povodňový plán obce
563633 Josefův Důl


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11251
název Povodňový plán Josefův Důl
web veřejné verze https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/josefuv-dul-350
příslušný VH úřad Obecní úřad Josefův Důl
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Josefův Důl

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Josefův Důl
adresa Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov
telefon 483 381 096

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor Obec Josefův Důl
adresa autora Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl, Dolní Maxov

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.
zpracovatel digitální verze VOP Dolní Bousov, spol. s r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Jan Mixa
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Magistrát města Jablonec nad Nisou
č.j. 52640/2015
datum vydání 15.06.2015
podpis Ing. Jiří Vaníček

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, státní podnik
č.j. VHD/15/564
datum vydání 09.01.2015
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3