Povodňový plán obce
535222 Tišice


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11250
název Povodňový plán obce Tišice
web veřejné verze http://ti.povodnoveplany.cz/
příslušný VH úřad Městský úřad Neratovice, Odbor životního prostředí, ochrany ovzduší a odpadního hospodářství
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Tišice

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Tišice
adresa Obec Tišice, Marie Podvalové, č.p. 334, 277 15
telefon 420 315 696 025

1. vydání povodňového plánu

datum vydání 25.11.2014
č.j.  
autor Crisis Consulting s.r.o
adresa autora Crisis Consulting s.r.o, Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace Crisis Consulting s.r.o., prosinec 2015
zpracovatel digitální verze Crisis Consulting s.r.o.

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil Obec Tišice
zodpovědná osoba Končel Pavel, starosta obce
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu ORP Neratovice
č.j. MěÚ/11411/2015
datum vydání 19.02.2015
podpis Mgr. Lenka Syrová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Labe, s.p.
č.j. VHD/15/90
datum vydání 05.01.2015
podpis Ing. Jiří Petr

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3